210 68 10 300 24ώρες/7ημέρες Πληρωμη Online
Omnigen, βλαστοκύτταρα, τράπεζα βλαστοκυττάρων, stem cells

Βλαστοκύτταρα

 • Στην Omnigen ακολουθούμε τις πλέον σύγχρονες και ασφαλείς μεθόδους και εφαρμόζουμε πλήρως την Ευρωπαϊκή οδηγία καθώς και την Ελληνική νομοθεσία για τις προϋποθέσεις λειτουργίας τραπεζών ιστών και κυττάρων
 • Είμαστε πιστοποιημένοι κατά GMP (Good Manufacturing Practice) για τις διαδικασίες μικροβιακής ανάλυσης εφαρμόζοντας την 2004/23/EK Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις προϋποθέσεις λειτουργίας τραπεζών ιστών και κυττάρων, καθώς και την από 24 Μαρτίου 2008 Ελληνική νομοθεσία (ΦΕΚ 51/2008)
 • Είμαστε πιστοποιημένοι από τη Lloys’s Register Quality Assurance με το Διεθνές Πρότυπο BS ΕΝ ISO 9001:2008 Διαχείρισης Ποιότητας
 • Είμαστε πιστοποιημένοι από Δημόσιο Φορέα (Ε.ΣΥ.Δ) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 για τη διενέργεια δοκιμών στα κλινικά εργαστήρια
 • Διασφαλίζουμε όλα τα δείγματα που φυλάσσουμε,  μέσω της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΕΕΤΟΑ)
 • Χρησιμοποιούμε για την καταμέτρηση των βλαστοκυττάρων τις πιο σύγχρονες και ακριβείς μεθόδους (κυτταρομετρία ροής)
 • Ελέγχουμε ανοσολογικά τα βλαστοκύτταρα με την σύγχρονη μέθοδο PCR (DNA amplification method)
 • Ελέγχουμε τα δείγματα για βακτηριακές / μηκυτιακές μολύνσεις με αυτόματο αιματολογικό αναλυτή (Bactec)
 • Μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα Απομονώνουμε με τις πλέον σύγχρονες διαδικασίες μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα ομφαλίου λώρου (Wharton’s Jelly), τα ελέγχουμε για μολύνσεις, τα καλλιεργούμε/πολλαπλασιάζουμε και τέλος κρυοσυντηρούμε ένα μεγάλο αριθμό βλαστοκυττάρων σε πολλαπλά φιαλίδια.
 • Αναλυτικό πιστοποιητικό Εκδίδουμε αναλυτικό πιστοποιητικό αιμοποιητικών και μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων όπου αναγράφονται όλες οι λεπτομέρειες απομόνωσης, εργαστηριακών αναλύσεων και κρυοσυντήρησης των βλαστοκυττάρων.
 • Ιδιωτικά εργαστήρια & χώροι φύλαξης Διαθέτουμε ιδιωτικά εργαστήρια καθώς και ιδιωτικούς χώρους φύλαξης/κρυοσυντήρησης οι οποίοι παρακολουθούνται 24 ώρες το 24ωρο για λόγους ασφαλείας από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης με δυνατότητα τηλεειδοποίησης.
 • Ανεξάρτητη τροφοδοσία ρεύματος Η αυτόματη γεννήτρια ρεύματος της Omnigen υπόσχεται τη συνέχιση της λειτουργίας της ανεξάρτητα από το δίκτυο της ΔΕΗ.
 • Άρτια επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού μας Το προσωπικό της Omnigen έχει πολυετή εμπειρία και εκπαίδευση στο χώρο των βλαστοκυττάρων.
 • 365 ημέρες το χρόνο Το προσωπικό της εταιρίας παραλαμβάνει και διαχειρίζεται το βιολογικό υλικό 365 ημέρες το χρόνο, εξασφαλίζοντας έτσι ταχεία απομόνωση και φύλαξη των βλαστοκυττάρων του μωρού σας
Κόστος φύλαξης και ευκολίες πληρωμής
Στην Omnigen, το κόστος συλλογής και φύλαξης αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα και μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων από τον ομφάλιο λώρο είναι τέτοιο ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους γονείς να φυλάξουν τα βλαστοκύτταρα του παιδιού τους και να έχουν αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας σε πιθανή μελλοντική μεταμόσχευση στο ίδιο το παιδί ή μέλους της οικογένειας. Επίσης προσφέρουμε στους γονείς ευέλικτα πακέτα πληρωμών (όπως άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα).

Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες

Share This