210 68 10 300 24ώρες/7ημέρες Πληρωμη Online

Βλαστοκύτταρα – Φύλαξη

Κατά τον τοκετό μας δίνεται μία μοναδική ευκαιρία να συλλέξουμε βλαστοκύτταρα από το αίμα και τον ιστό του ομφάλιου λώρου

Ποβλαστοκύτταρα, τράπεζα βλαστοκυττάρωνια χαρακτηριστικά των βλαστοκυττάρων του ομφάλιου λώρου τα καθιστούν ικανά να θεραπεύσουν μια ασθένεια, όπως για παράδειγμα τα λεμφώματα;

Η ικανότητα των κυττάρων αυτών να ανανεώνονται συνεχώς, επιτρέπει τη χρήση τους στη θεραπεία σοβαρών ασθενειών. Στην περίπτωση των λεμφωμάτων ή άλλης μορφής καρκίνου, τα κύτταρα του οργανισμού που έχουν καταστραφεί από χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία πρέπει να απομακρυνθούν. Τα βλαστοκύτταρα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος (ΟΠ.Α) δίνονται ενδοφλέβια στον ασθενή και στη συνέχεια τα κύτταρα αυτά αποκαθιστούν το ανοσοποιητικό αιμοποιητικό σύστημα το οποίο διατηρούν για πολλά χρόνια.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα βλαστοκύτταρα του ομφάλιου λώρου για αυτόλογες μεταμοσχεύσεις;
Ποιούς αφορά η φύλαξη βλαστοκυττάρων από ομφάλιο λώρο;
Μπορούν τα βλαστοκύτταρα ενός παιδιού να χρησιμοποιηθούν για άλλα μέλη της οικογένειας; ''Αλλογενής μεταμόσχευση''
Τι συμβαίνει με τα κύτταρα αυτά μετά το πέρας των 20 χρόνων;

 

Σε ποιές περιπτώσεις δεν πραγματοποιείται η φύλαξη;

  1. Σε περίπτωση μόλυνσης Κατά τη διάρκεια της συλλογής υπάρχει μικρή πιθανότητα μόλυνσης του δείγματος από παθογόνους μικροοργανισμούς, προερχόμενους από την περιοχή της συλλογής (εντεροβακτηρίδιο, μύκητας, επιδερμικός σταφυλόκοκκος, κ.α). Σύμφωνα με τα παγκόσμια επιστημονικά δεδομένα, αυτή η εξέλιξη καθιστά άμεσα το βιολογικό υλικό μη χρησιμοποιήσιμο και επιζήμιο για τον δέκτη του μοσχεύματος σε μια πιθανή μεταμόσχευση.
  2. Σε περίπτωση χαμηλού αριθμού βλαστικών κυττάρων στο ομφαλοπλακουντιακό αίμα Στα σύγχρονα πρωτόκολλα μεταμοσχεύσεων υπάρχει συγκεκριμένος ελάχιστος αριθμός βλαστοκυττάρων που απαιτείται ανά κιλό βάρους του ασθενούς, το οποίο μεταβάλλεται ανάλογα με το θεραπευτικό πρωτόκολλο που εφαρμόζει ο ιατρός της μεταμόσχευσης. Ως εκ τούτου, εάν κατά τον τοκετό οι συνθήκες δεν επιτρέψουν τη συλλογή ικανοποιητικής ποσότητας ΟΠ.Α, το μόσχευμα αυτό δε μπορεί να βοηθήσει μια πιθανή μελλοντική μεταμόσχευση και δεν υπάρχει λόγος φύλαξής του.
  3. Σε περίπτωση μη απόδοσης της καλλιέργειας των μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων Σε ελάχιστες περιπτώσεις τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα δεν πολλαπλασιάζονται σε συνθήκες εργαστηρίου κάτι που υποδηλώνει ότι σε μια πιθανή μεταμόσχευση δε θα υπάρχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα και το μόσχευμα αυτό δε μπορεί να βοηθήσει μια πιθανή μελλοντική μεταμόσχευση, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει λόγος φύλαξής του ιστού ομφαλίου λώρου.
Share This