210 68 10 300 24ώρες/7ημέρες Πληρωμη Online

Πιστοποιήσεις Διαπιστεύσεις

Κρατική Αδειοδότηση
Πιστοποιητικά Εργαστηριακής Συμμόρφωσης κατά GMP
Πιστοποίηση ISO
Πιστοποίηση Ε.ΣΥ.Δ (Αρ. 560)
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΕΕΤΟΑ)
Διασφάλιση δειγμάτων
Share This